OBJEDNÁVKY

Objednávka sa môže vyhotoviť:
osobne
 
telefonicky
 
mailom

 

Cenník

Podkladom pre stanovenie ceny je piate vydanie Cenníka geodetických a kartografických

prác, vydaného Komorou geodetov a kartografov, Bratislava 2003.

Pri spracovaní záleží od mnohých faktorov, ako je dostupnosť, poloha, kvalita mapových

podkladov, náročnosť na spracovanie a iných, preto pri každej zákazke je cena individuálna, ale

vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, vieme zabezpečiť optimálny postup

pri spracovaní a ponúknuť Vám najlepšiu možnú cenu. Preto neváhajte a kontaktujte nás a

určite Vám budeme vedieť ponúknuť kvalitu za rozumnú cenu.

Pri vyhotovení geometrického plánu sú súčasťou kolky v hodnote 27€

Mailová, telefonická, prípadne osobná konzultácia sa nespoplatňuje.