ÚVOD

Firma Ing.Eva Časnochová,GEOČAS je síce nová, ale nadväzuje na dvadsaťpäťročnú prax v oblasti katastra nehnuteľnosti (vytyčovacie práce, geometrické plány, ROEP), polohopisné a výškopisné plány, zmluvy na prevod vlastníckeho práva, dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva atď.

Ponúkame Vám široký rozsah prác autorizovaného geodeta a kartografa pre fyzické i právnické osoby. Našim cieľom je ponúknuť kvalitné služby, serióznosť a spoľahlivosť.

Moderná meracia technika Vám zaručuje vysokú presnosť merania.